en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Delta

TM5 – 700

Dimension:

TM5 – 700

TM5 – 700 TM5 – 700

TM5 – 700

Giá (VND): Liên hệ

TM5 – 900

Dimension:

TM5 – 900

TM5 – 900 TM5 – 900

TM5 – 900

Giá (VND): Liên hệ

ASD-CAPW2000

ASD-CAPW2000

ASD-CAPW2000

Giá (VND): Liên hệ

ASDBCAPW0000ASDBCAPW0000

ASDBCAPW0000

ASDBCAPW0000

Giá (VND): Liên hệ

ACS3-CAPW12XX*4ACS3-CAPW12XX*4

ACS3-CAPW12XX*4

ACS3-CAPW12XX*4

Giá (VND): Liên hệ

ACS3-CAPW14XX*4ACS3-CAPW14XX*4

ACS3-CAPW14XX*4

ACS3-CAPW14XX*4

Giá (VND): Liên hệ

ASDBCAEN000XASDBCAEN000X


ASDBCAEN000XASDBCAEN000X

ASDBCAEN000X

ASDBCAEN000X

Giá (VND): Liên hệ

ASDBCAEN0000ASDBCAEN0000


ASDBCAEN0000ASDBCAEN0000

ASDBCAEN0000

ASDBCAEN0000

Giá (VND): Liên hệ

ASDBCAEN100XASDBCAEN100X


ASDBCAEN100XASDBCAEN100X

ASDBCAEN100X

ASDBCAEN100X

Giá (VND): Liên hệ

ASD-ABPW010XASD-ABPW010X

ASD-ABPW010X

ASD-ABPW010X

Giá (VND): Liên hệ

ASD-A2EB000XASD-A2EB000X

ASD-A2EB000X

ASD-A2EB000X

Giá (VND): Liên hệ


Bộ Điều Khiển Robot Tích Hợp Servo - ASDA-MS

Bộ Điều Khiển Robot Tích Hợp Servo - ASDA-MS

Giá (VND): Liên hệ

ACS3-CAPW22XX*4ACS3-CAPW22XX*4

ACS3-CAPW22XX*4

ACS3-CAPW22XX*4

Giá (VND): Liên hệ

ACS3-CAPW13XX*4ACS3-CAPW13XX*4

ACS3-CAPW13XX*4

ACS3-CAPW13XX*4

Giá (VND): Liên hệ

ASD-CAPW1000ASD-CAPW1000


ASD-CAPW1000ASD-CAPW1000

ASD-CAPW1000

ASD-CAPW1000

Giá (VND): Liên hệ

ASD-ABEN000XASD-ABEN000X

ASD-ABEN000X

ASD-ABEN000X

Giá (VND): Liên hệ


Bộ Điều Khiển 8 Inch Với Màn Hình HMI - HMC08-N500S52

Bộ Điều Khiển 8 Inch Với Màn Hình HMI - HMC08-N500S52

Giá (VND): Liên hệ
 
VFD49AMH23ANSLA
VFD49AMH23ANSLA
VFD49AMH23ANSLAVFD49AMH23ANSLA

VFD49AMH23ANSLA

Giá (VND): Liên hệ

ASD-ABPW000XASD-ABPW000X

ASD-ABPW000X

ASD-ABPW000X

Giá (VND): Liên hệ
Frame A C
Applicable Motor Output (kW) 0.2 0.4 0.75
Applicable Motor Output (HP) 1/4 1/2 1
Inverter
Output
Heavy
Duty
Rated Output
Current (A)
1.6 2.5 4.8
Normal
Duty
Rated Output
Current (A)
1.8 2.7 5.5
Carrier Frequency (kHz) 2 ~ 15kHz (default 4kHz)
Brake Chopper Built-in
DC Reactor Optional
AC Reactor Optional
Cooling Method Natural air cooling Fan cooling
Size: WxH (mm) 68x128 87x157
Size: D (mm) 96 125 152
LA-S4

LA-S4

Giá (VND): Liên hệ