en vi
 • 0
  • Cart is empty
  • Product 0 $

  • Amount 0 $
 • 0
  • Cart is empty
  • Product 0 $

  • Amount 0 $

08/09/2021 - 14:56 PM

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT

1. Thực trang.

Các nhà sản xuất luôn mong muốn tối ưu hóa hiệu suất trong mọi khía cạnh của máy móc sản xuất. Cụ thể là mục tiêu giảm các lãng phí trên máy móc thiết bị. Các lãng phí này có thể được giảm đáng kể thông qua việc thu thập và phân tích kịp thời và chính xác các dữ liệu, tình trạng hoạt động của máy móc, để có hành động cải tiến.

Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin: Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT) - Hạ tầng mạng kết nối thiết bị, máy móc: như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thu thập dữ liệu, phục vụ cho việc phân tích, định hướng hành động. Những công cụ này có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất đạt được những cải tiến đáng giá trong quy trình quản lý sản xuất.

2. Giải pháp Quản lý máy móc thiết bị trên nền tảng IOT.

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT

 • Bảng danh sách cấu hình hệ thống:

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT

Tham khảo thêm:

3. Tính năng giải pháp.

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT

 • Tổng thời gian chạy máy
 • Tổng thời gian dừng máy
 • Tổng thời gian sản xuất
 • Tổng thời gian mỗi nguyên nhân dừng
 • Thời gian sản xuất một sản phẩm  
 • Số lượng sản phẩm
 • Số sản phẩm lỗi
 • Số sản phẩm đạt
 • % hoàn thành kế hoạch
 • Tiến độ sản xuất  

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOTVí dụ một số hình ảnh tham khảo về tính năng báo cáo phân tích.

QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOTHình ảnh tham khảo.
QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOTHình ảnh tham khảo
4. Đặc điểm nổi bật.
QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT5. Lợi ích giải pháp.
QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ TRÊN NỀN TẢNG IOT


365 view

Send your comment


Relate news

ETEC Automation Technology Co., Ltd. has been a certified Jevis Partner to supply the Audit Service and Energy Monitoring Solution (EMS) since 2015.

Delta’s DIAEnergie industrial energy management system allows companies to visualize and improve their electric and power systems, especially high energy...

Currently, cranes & winches (hoist) are important tools for many applications in many industries, widely used in production, ...

Delta Energy Online is an enterprise-grade energy management system that provides facility managers and property owners with real-time and historical global...

Delta focuses on developing innovative industrial automation products include AC motor drives, power quality improvement devices, sensors, and control...

Delta’s elevator control solution features power regeneration and control integration that help users with the transparent management of elevators ...

With increasing global demand for oil, large oil and gas companies continue to invest, which includes updating and reactivating wells to improve production...