en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

3L- K Series

3L- K Series

3L- K Series  

L Stand for A Small Motor and Gearbox.

For Mounting Motors / Gearboxes.  • Frame Size: 70 mm
 • Applied motor: 15W


Xem thêm ▼
Nội dung đang cập nhật...
Sản phẩm liên quan

Luyang