en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Optocoupler Moules

Optocoupler Moules

RELAY AND OPTOCOUPLER MODULES  


24 VDC; Output voltage range: 3 … 30 VDC; Limiting continuous current: 3 A; 2-wire connection; Module width: 6 mm; gray

Xem thêm ▼
Nội dung đang cập nhật...

Wago