en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Phụ kiện nối Shield dây dẫn

Phụ kiện nối Shield dây dẫn

SHIELDING/EMC  


43 mm wide; 22-40 mm diameter conductors

Xem thêm ▼
Nội dung đang cập nhật...