en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

BACNnet MS/TP

BACNnet MS/TP

 • Hỗ trợ BACnet MS / TP giao thức nô lệ
 • Dễ dàng kết nối và kiểm soát thông qua phần mềm của các thương hiệu khác
 • Các chức năng như I/O từ xa BACnet MS / TP
 • Hỗ trợ MODBUS với giao thức do người dùng định nghĩa
 • Miễn nhiễm tiếng ồn cao
 • Module Mô-đun tốc độ cao ở bên trái (Cần PLC)

Yêu cầu báo giá • Transmission method: RS-485 / RS-422
 • Type : Feed-through terminals, with spring plugs
 • Terminal resistance : built in 120 ohm with a switch
 • Baudrate : 1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、76,800,、115,200、230,400、460,800 bps
 • Communication protocol : BACnet MS/TP Slave、MODBUS ASCII/RTU、UD Link
Xem thêm ▼

Có thể dễ dàng cài đặt và áp dụng trên tự động hóa tòa nhà để giảm chi phí bảo trì hệ thống

Xem thêm ▼

Delta