en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

MH1 Series

MH1 Series

Dòng MH1 hỗ trợ các hệ điều hành Windows CE, Windows XP và Windows 7 và cho phép các ứng dụng thời gian thực chạy trên các HĐH như RTX Runtime. Nó cũng hỗ trợ các thư viện phần mềm khác nhau cho người dùng lựa chọn.

Yêu cầu báo giá


Delta