en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

MP1 Series

MP1 Series

Sê-ri MP1 cung cấp màn hình cảm ứng và cũng hỗ trợ các hệ điều hành nhúng Windows CE, Windows XP và Windows 7. Nó cũng hỗ trợ các thư viện phần mềm khác nhau để lựa chọn người dùng.

Yêu cầu báo giá


Delta