en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Dòng PY (IP65 Với Nút Nhấn Chuẩn Tương Ứng)

Dòng PY (IP65 Với Nút Nhấn Chuẩn Tương Ứng)

 • Suitable for Ø22 mm buttons
 • Strong resistance against mechanical strokes
 • IP65 with suitable buttons
 • Body types in different dimensions

Yêu cầu báo giá • Operating Temperature  -15 / + 80 °C
 • Protection Degree   IP50
Xem thêm ▼

Update later

Xem thêm ▼
Sản phẩm liên quan

Emas