en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Equipment IoT Platform

Equipment IoT Platform

Nền tảng Delta Thiết bị IoT DIALink được thiết kế để thu thập dữ liệu vận hành của thiết bị tại chỗ từ các máy công cụ CNC và thiết bị do PLC điều khiển, cung cấp giao diện đơn nhất cho các hệ thống quản lý cấp trên, cũng như đạt được trực quan hóa dữ liệu cho thấy các thông số sản xuất và trạng thái vận hành trong đó. thời gian thực. DIALink áp dụng các chức năng phát triển thứ hai với công nghệ điện toán cạnh và công nghệ IoT để đạt được tự động hóa và trực quan hóa nhà máy.

Với sự tiến bộ của sản xuất thông minh, tự động hóa công nghiệp đang tích hợp các máy móc trí tuệ, hệ thống thực thi sản xuất và nền tảng đám mây. Là một ứng dụng của điện toán cạnh, DIALink có thể đạt được hiệu quả thiết bị cao hơn và tiết kiệm năng lượng thông qua giao tiếp dữ liệu, phân tích và hoạt động logic.

Yêu cầu báo giá


Equipment IoT PlatformEquipment IoT Platform

Xem thêm ▼

Cấu trúc hệ thống

Equipment IoT Platform

Áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau thông qua tích hợp với các nền tảng kiến thức ngành khác nhau        

Equipment IoT Platform


Xem thêm ▼

Delta