en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

DFU
DFU
DFU

DFU

Internal Circulation, Flange, Double Nut Type

OFU & DFU series delivers high accuracy, no clearance and high rigidity. Internal circulation design saves more space, double nut design provides high load-carrying capacity, high stability and long service life.

Yêu cầu báo giá


Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

TBI Motion