en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Nút Lồi, Nhấn Nhả

Nút Lồi, Nhấn Nhả

 • Non-flammable V0 PA6.6 contact blocks
 • Monoblock strong body
 • Finger safe protection

Yêu cầu báo giá • Current (Ie) 3 A (240V AC)
 • Usage CategoryAC 15
 • Mechanical Life (Min Qty) 300000
 • Electrical Life (Min Qty)  100000
 • Operating Frequency (On-Off/Hour) Mech. 3000 Elec. 1200
 • Insulation Voltage (Ui) 250V
 • Impulse Withstand Voltage (Uimp) 2.5 kV
 • Dielectric Strength (Body-Contact) 2.500V AC
 • Dielectric Strength (Contact-Contact)  1.500V AC
 • Isolation Resistance  10 MΩ MİN. (500 V DC)
 • Operating Temperature  -15 / + 80 °C
 • Short Circuit Breaking Capacity (Ics)  1 kA
Xem thêm ▼
 • Push button
Xem thêm ▼
Sản phẩm liên quan

Emas