en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

SA2 Series

SA2 Series

PLC loại mỏng DVP-SA2 thế hệ 2 cung cấp dung lượng chương trình lớn hơn và hiệu quả thực thi, cung cấp các chức năng đếm và đầu ra tốc độ cao 100 kHz. Nó có thể mở rộng với các mô đun mở rộng bên trái và bên phải của DVP-S.

Yêu cầu báo giá


 • CPU 32-bit
 • Chương trình: 16 k bước, thanh ghi dữ liệu: 10 k từ
 • Tốc độ Excution: Chỉ dẫn cơ bản: 0.35μ s
 • Tích hợp RS232 & RS485 x2 (master / slave)
 • Hỗ trợ MODBUS ASCII / RTU & PLC Link
 • Tốc độ cao ngõ đầu ra x4 kênh (100kHz x2 / 10kHz x2)
 • Bộ đếm tốc độ cao x8 kênh (100kHz x2 / 10kHz x6 / 2 pha 50kHz x1)
 • Hỗ trợ dòng và vòng nội suy

SA2 Series

Xem thêm ▼

Máy in, máy nhuộm, chất độn (đối với đơn thuốc), giám sát trạm làm việc trong dây chuyền sản xuất (PLC EASY LINK)

Xem thêm ▼

Delta