en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Switch- Mode Power Supply, 3-phase, 787 Series

Switch- Mode Power Supply, 3-phase, 787 Series

POWER SUPPLY MODULES  

Yêu cầu báo giá


Switched-mode power supply; Classic; 3-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; TopBoost; DC OK contact

Xem thêm ▼
Nội dung đang cập nhật...

Wago