en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

Module mở rộng ES3/2 Series

Module mở rộng ES3/2 Series

Mô đun kỹ thuật số (đầu ra/đầu vào/hỗn hợp), mô đun analog (đầu ra/đầu vào/hỗn hợp), mô đun đo nhiệt độ, mô đun phân giải.    

Yêu cầu báo giá • Mô đun kỹ thuật số (đầu ra/đầu vào / hỗn hợp): 8,16, 32 (nguồn AC)
 • Mô đun analog (đầu ra/đầu vào/ hỗn hợp): ngõ vào 4 kênh, 6 kênh (14-bit)
 • Mô đun đo nhiệt độ: thời gian chuyển đổi 200ms / kênh, độ chính xác tổng thể +/- 0,6%, đầu vào RTD độ phân giải Pt100 / Pt1000 / Ni100 / Ni1000, đầu vào cặp nhiệt điện J, K, R, S, T, E, N
 • Mô đun phân giải: khoảng cách 50M, độ phân giải 12 bit, 500rpm, phát hiện ngắt kết nối được hỗ trợ
Xem thêm ▼

HVAC, máy in, máy đóng gói, máy ép khuôn, hệ thống kiểm tra  

Xem thêm ▼

Delta